Aztékové 2009

Aztékové 2009

 

V červenci roku neznámého, avšak před Kristem, se skupina aztéckých panovníků rozhodla uspořádat tří-týdenní slavnosti pro své poddané, plné jídla, pití, her a dobrodružství. Dorazilo mnoho známých i neznámých tváří a v malém městečku Šteflově skále, na území Mexika, mohlo začít to nejproslulejší setkání těch nejudatnějších ze všech udatných.

 

Aztéčtí obyvatelé si nejprve vyrobili kostýmy z kvalitních látek a těch nejdražších ozdob. Takto oděni šli přihlížet aztéckým gladiátorským zápasům a sami si vyzkoušeli umění boje, např. střelbu z luku nebo nošení ochranné zbroje. Takto inspirovaní a naladění ke hrám se rozdělili do 5 skupin a soupeřili mezi sebou o vítězství v úkolech proradných a zrádných.

 

Urputně soupeřili o titul nejzdatnějších dřevařů, vydali se na dlouho cestu, na jejímž konci postavili z kamení obrovskou svatyni bohům, v lese blízko městečka každá skupina postavila oltář a chodila tam uctívat oběťmi své bohy. Dali si bojové názvy, kterými odstrašovali nepřítele a nelítostně šli za svým vítězstvím. Byli krutí a neporazitelní, boje byli vyrovnané a napínavé. Učili se novým zvykům, chodili po dřevěných nohách, usedali k ohňům a pěli ódy na bohy. Vydali se na putování po neprobádaných a nebezpečných krajích a plavali v těch nejhlubších vodách jen proto, aby vybojovali svému klanu vítězství. Setkali se s podlým Cortésem, který je chtěl využít a za zlato, které mu vybojovali v několikadenním boji, jim nechtěl dát odměnu. Pomstili se mu krutě při bitvě, ve které neměl nepřítel sebemenší šanci.

 

Touto slavnou bitvou skončilo jejich soupeření a rozjeli se zpět do svých domovů, kde čekají na další „Aztécké soupeření pod Šteflovkou“.

 

 

Aktualizováno 26. 2. 2013 13:56

Go to top